Kontaktní čočky

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky se neaplikují pouze z kosmetických důvodů, nýbrž jsou optimálním pomůckou pro korekci běžných očních vad. Dnes jsou na trhu Multifokální kontaktní čočky, které jsou ideální alternativou k multifokálním brýlím a umožňují ostré vidění jak do dálky, tak do blízka. Jsou vhodné zejména mezi 45. a 65. rokem života.

Kontaktní čočky
  • Poradím Vám při výběru vhodných kontaktních čoček
  • Naučíte se s kontaktními čočkami zacházet pod odborným dohledem mé asistentky
  • Vysvětlíme i základní hygienická pravidla
  • Doporučíme vhodné roztoky k jejich čištění a desinfekci.

Více informací: www.augenkontakt.at

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky jsou medicínským produktem. Zacházení s nimi (výběr a vyzkoušení atd.) podléhá přísným zdravotním zákonům

Čočky zvyšují ostrost vidění i v některých situacích, kde korektura brýlemi selhává či není možná. Multifokální kontaktní čočky zpomalují progresi (postup) krátkozrakosti u dětí a mladistvých.